***RECTIFICATIE***

Op deze website is gesteld of gesuggereerd dat via deze website inspectiediensten konden worden aangevraagd die SCIOS gecertificeerd zijn. Dat kan echter niet op of via deze website.

Door gebruik te maken van de SCIOS-merken, het SCIOS-logo en/of door de verwijzing naar scope 8, 9, 10 en/of 12, leek het alsof wij SCIOS-gecertificeerd zijn. Dat is echter niet zo. Wij zijn dan ook niet aangesloten bij Stichting SCIOS.

Door niettemin gebruik te maken van de SCIOS-merken en het SCIOS-logo, en de verwijzingen naar de Scopes van Stichting SCIOS, plegen wij merkinbreuk, en maken wij ons schuldig aan misleiding en onrechtmatig handelen. Om die reden is deze rectificatie geplaatst.

Informatie over bij SCIOS gecertificeerde bedrijven kunt u vinden op www.scios.nl


de directie'
Date Created: Wed Jan 6 18:14:30 2021